Hernieuwbaar

Onderhoud - Herstelling - Plaatsing

Centrale Verwarming, ventilatie & Sanitair

Onze visie

We hebben maar één wereld en het is onze taak om er goed voor te zorgen. Gelukkig laat hedendaagse technologie toe dat dit kan zonder te moeten inboeten op veiligheid en comfort.

Samen met u gaan we op zoek naar de beste vorm van hernieuwbare energie die het beste bij u als gebruiker en uw project past.


  • Warmtepompen

  • Zonnesystemen

  • Biomassa

  • Brandstofcellen

Warmtepompen

Wist je dat een warmtepomp tot 80% van de nodige energie gratis uit de natuur haalt? Warmtepompen werken namelijk op zonne-energie. een onuitputtelijke bron van energie die gestockeerd wordt in de lucht, de grond of het grondwater. Daar zal de warmtepomp met behulp van een koelkring (zoals uw ijskast) in de winter de energie halen om te verwarmen en in de zomer de energie gaan stockeren tijdens de koeling. Bij Geothermie (Grond) kan deze energie opnieuw gerecupereerd worden in de winter.

Er bestaan verschillende soorten en systemen van warmtepompen, en deze technologie kan ook zeer eenvoudig gecombineerd worden met een conventionele warmtegenerator indien nodig.

Zonne-energie

Wist je dat er in België gemiddeld per jaar 1000 kWh/m² zonne-instraling straalt? Dit is het equivalent van ca. 100 l stookolie of 100 m³ gas.

Indien uw dak het toelaat kan u deze energie gebruiken voor de productie van elektriciteit, de opwarming van uw sanitair warm water, verwarmingsondersteuning en zelfs zwembadopwarming.

Biomassa

Biomassa, conventioneel 'hout' genoemd, is ook een vorm van hernieuwbare energie en kan dus ook in dat kader toegepast worden. Dit kan zowel in de vorm van een vergassingsketel als in een kachel of haard.

De CO2 die u uitstoot is gelijk aan de CO2 die de boom opgenomen heeft tijdens de groei, hierdoor is dit CO2 neutraal. De kwaliteit van de verbranding speelt een enorme rol in de uitstoot van fijn stof. Ook hierin zullen wij onze expertise met u delen i.f.v. uw budget en project.

Brandstofcellen

Beeld u in dat het mogelijk zou zijn uw eigen stroom te produceren, dit winter en zomer, dag en nacht... Het lijkt onwaarschijnlijk, maar met een brandstofcel kan het perfect.

Een brandstofcel zet gas om in elektriciteit. Tijdens dit proces komt er warmte vrij, die u dan stockeert in uw sanitair warm water en/of uw verwarming.
Uw klassieke warmtegenerator zal deze energie bijgevolg niet moet leveren.

Klik op de foto voor meer info